Vad är sökmotoroptimering (SEO)?

Enligt Wikipedia är definitionen av SEO ”ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer.”

Dessa metoder delas generellt upp i två delar: Intern SEO och Extern SEO (Off-Site / Off-Page). Låt oss därför snabbt reda ut dessa begrepp.

Intern SEO  (On-Site / On-Page)

Intern SEO handlar om att optimera innehållet på hemsidor och blogginlägg för att göra det så enkelt som möjligt för Google att förstå vad innehållet handlar om samt om att ha alla tekniska bitar på plats (teknisk SEO). Detta innefattar bland annat länkstrukturer, URLs, meta titlar, internlänkning, o.s.v . Det handlar även om att visa för Google att skicka signaler till Google som visar att innehållet och hemsidan är säker och håller hög kvalité. Detta kan röra sig om saker så som att använda HTTPS certifikat (läs om https vs http här), mobilvänligt innehåll, optimerade bilder, att hemsidan laddar snabbt med mera.

Extern SEO (Off-Site / Off-Page)

Extern SEO handlar om all sökmotoroptimering som görs utanför den egna hemsidan eller bloggen. Detta rör sig framförallt om länkbygge – d.v.s. att skapa länkar till den egna hemsidan. Resultaten av länkbygge är dock helt beroende på den strategi som används. Idag handlar ett effektivt länkbygge om kvalité över kvantitet. Tyvärr använder dock många fortfarande SEO strategier som går ut på att manipulera sökmotorer med otillåtna strategier, vilket är att spela rysk roulette med sin verksamhet. Läs mer om detta nedan.

”White Hat SEO” vs ”Black Hat SEO”

När det gäller länkbygge brukar man dela upp metodern upp i två grupper – ”White Hat” och ”Black Hat” metoder. Låt oss därför gå igenom dessa metoder för att skapa en bättre förståelse för sökmotoroptimering.

White Hat

Så kallad White Hat SEO är motsatsen till Black Hat metoder och något som Google uppmuntrar. En white hat strategi handlar om att skapa värdefullt innehåll som ger värde åt läsaren och om att prioritera kvalité över kvantitet. Sådant innehåll kan attrahera länkar naturligt och är logiskt att länka till. Googles första prioritet är användarnas upplevelse, alla strategier som faller i linjer med detta belönas därför av Google. Resultaten av sådant arbete blir till skillnad från Black Hat metoder allt mer effektivt och lönsamt för varje uppdatering.

Detta sättet att jobba är dock inte bara överlägset när det kommer till sökmotoroptimering. Tänk efter; Vad vill ni helst ha ert varumärke förknippat med? Genom en mängd skräpinnehåll som skapats enbart i syfte att länka till er hemsida med fokus på kvantitet över kvalité? Eller högkvalitativt innehåll som bidrar med långsiktigt SEO värde samtidigt som det bidrar med värde till läsarna och stärker deras förtroende till ert varumärke? Vi tror att detta valet är tämligen enkelt för de flesta.

White Hat SEO

Black Hat SEO

Black Hat

”Black Hat SEO” är ett samlingsnamn för metoder som bryter mot Googles riktlinjer och går ut på att manipulera sökmotorerna. Förr gick detta ut på att helt enkelt skapa så många länkar som möjligt från så många sidor som möjligt med det nyckelord man ville ranka för (spam). Idag blir sådana taktiker straffade direkt och leder till att hemsidan troligtvis försvinner helt från Google. Idag är därför black hat taktiker något mer sofistikerade. Ofta går det ut på att köpa gamla hemsidor vilka man gör om till bloggar där man sedan publicerar artiklar kring de nyckelord man vill ranka och länkar till hemsidan man vill stärka.

Då dessa hemsidor endast används i SEO syfte rör det sig oftast om hemsidan utan några som helst besökare och som tappar fler och fler länkar till sig allt eftersom tiden går. Denna taktik kan helt klart fungera om det görs rätt. Problemen med denna metod är dock följande:

  • Denna taktik ses som direkt manipulation av Google, vilket straffas när det uppdagas. Detta kan gälla både hemsidan man länkar från och verksamhetens huvudsida (den man försöker ranka).
  • Denna taktik blir allt mer ineffektiv både när det gäller resultat och kostnad för varje uppdatering Google gör
  • Google lägger stora resurser på att motarbeta denna sorts taktiker så även om det fungerar idag – vad händer imorgon? Denna sorts manipulation är en tickande bomb som kan äventyra er digitala verksamhet.

Black Hat SEO är alltså metoder som kan fungera men medför stora risker samt blir dyrare och mer ineffektivt för varje dag. Det är alltså inget som någon seriös företagare bör investera i.

Hur vi Jobbar med Sökmotoroptimering

I vår erfarenhet så fungerar sökmotoroptimering som bäst när det inte ses som en separat del av marknadsföringen – utan snarare som en invävd del av den andra marknadsföringen. Vi jobbar med SEO framförallt genom att skapa högkvalitativt material kring utstuderade ämnen vilka vi publicerar på de ställen vi anser skapa mest nytta. Detta innehåll genererar trafik och skapar förtroende för ert varumärke medan det samtidigt är en del av en länkstrategi för att stärka er synlighet i sökmotorerna. Både Google och användarna älskar företag och hemsidor som baserar sina strategier på att skapa värde. Vi är därför starkt övertygade om att detta är det bästa sättet att jobba på för alla verksamheter som önskar konkurrera online.

När vi sätter igång med en klient så gör vi först en teknisk SEO analys av klientens hemsidan samt granskar innehållet och gör föreslår därefter nödvändiga ändringar och tillägg. Vi gör sedan en grundlig SEO analys av alla sökord som är relevanta för vår klients verksamhet och rangordnar dem efter konkurrens och värde. Därefter sätter vi upp långsiktiga mål och en handlingsplan för att uppnå dem.

Innan vi börjar med länkbygget så väljer vi alltid ut en eller flera skribenter som är experter på klientens industri. Vi letar därefter upp så många av de starkaste hemsidorna på nätet som är relevanta för vår klients verksamhet. Detta kan röra sig om t.ex. branschtidningar, nyhetstidningar, bloggar eller andra medier. Vi kontaktar dem sedan genom vår duktiga outreach-medarbetare för att få högkvalitativa och SEO optimerade artiklar publicerade för att skapa publicitet, trafik och länkar till klientens hemsida.

Vår filosofi när det gäller länkbygge är alltså att vända oss till riktiga hemsidor med mängder av besökare. Denna sorts länkar skickar alla de rätta signalerna till Google att er hemsida är pålitligt och värdefull för användarna – vilket är anledningen till att vi ser bättre resultat från denna sorts länkar för varje uppdatering Google gör.