Vad är SEO?

SEO betyder Search Engine Optimization, eller ”sökmotoroptimering” på svenska och det är processen av att anpassa en hemsida för att göra den sökmotorvänlig och därmed synas bättre i sökresultaten. SEO kan innebära internt arbete genom tekniska förbättringar av själva hemsidan, såväl som externt arbete genom att bygga länkar och driva trafik till hemsidan.